FRA POLITISK KOMMUNIKATION TIL KRISEHÅNDTERING

Stine Nissen har mere end to årtiers erfaring som kommunikationschef, direktør og chefkonsulent. Det betyder, at hun mestrer alle aspekter af strategisk og kommunikation, og sikkert anvender kommunikation som ledelsesværktøj.

Hun indgår som kvalificeret sparring på alle niveauer i virksomheden eller organisationen fra bestyrelse, topledelse, til medarbejdere.

KONTAKT ↓↓
 

Stines spidskompetencer ligger i feltet politisk kommunikation, PR som reputation management, og strategiske partnerskaber. Ligesom hun har solid erfaring med krisehåndtering i det samlede mediebillede.

Hun har gennem årene oparbejdet en særlig erfaring med ledelse af interesse-varetagelse i politiske interesseorganisationer. Men blandt kunderne er også private virksomheder og offentlige myndigheder.

 

Vil du vide mere, klik her....

HVORdan kan vi samarbejde?

Stine Nissen har langvarige samarbejdsrelationer med udvalgte kunder. I sådanne tilfælde rådgiver hun løbende ledelse i forbindelse med issue management, relations management og politisk kommunikation. Samtidig bistår hun med at lave taktik for eller skabe kontakt til såvel samarbejdsrelationer, politikere som presse.

I andre sammenhænge har hun enkeltstående opgaver, hvor hun mundtligt eller skriftligt bidrager til at skærpe argumentationslogikker og budskaber i taler, kronikker, interne oplæg eller pressemeddelelser.

Stine Nissen træder af og til ind i rollen som ekstern projektleder af konkrete indsatser, som kunderne ikke internt har ressourcer til at lede.

Endelig har hun opgaver, hvor hun alene bidrager til igangværende strategi-processer eller håndtering af konkrete krisesituationer, der har gavn af eksterne kompetencer.

Arten af opgaver og samarbejde afhænger aldrig kun af kompetencer, men i høj grad også om ‘kemi’, respekt og tillid. 

SUPPLERENDE KOMPETENCER

Stine Nissen har et bredt netværk af mangeårige samarbejdspartnere. Og kan pege på dygtige folk inden for alle aspekter af online, visuel og auditiv kommunikation samt i en række andre fag. Spørg altid gerne.

Stine Nissen driver sammen med kommunikationsrådgiver Anne Villemoes en kursusvirksomhed. Se mere her. 

Se referencer på LinkedIn. 

 

DATAANSVAR & FORTROLIGHED

Nissen & Co. behandler oplysninger og data med største fortrolighed og agerer som databehandler. Læs mere her.

Nissen & Co. v. Stine Nissen.  Tel. 28 26 35 36 Mail: sni@nissenco.dk CVR: 3038383